මතකය

නිල් පාට අහසට හඳ නාවා නම්, ඒ හඳ වට කරන් පුංචි තරු කැට දිළිසුණේ නැති නම්, පිපුණු මල් අග පිණි බිඳක් නැති උණා නම්, හමන සුළඟේ ඔය සුවඳ නොතිබුණා නම්, සැනසිල්ලේ හුස්ම ගන්න තිබුණා මට...

සුබ ගමන්…

කතාවක් නම් පිරිපුන් රටාවකින් යුතුව ගොතා හමාර කළ හැකිය. එහෙත් ජීවිතය, වියා හමාර කළ නොහැකිව එතැනින් මෙතැනින් එල්ලෙන පත් ඉරු වලින් හැඩ වූ මුල්ලකට දමා තිබෙන පැදුරු කෑල්ලකට සමාන ය. මිනිසුන් මරණය පතන විගසින් ඔවුන් වෙත මරණය නොපැමිණේ. ඔවුහූ දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳිමින් ජීවත් වේ. මේ, 'මළගිය ඇත්තෝ' හි එන, මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් ගේ වදන් පෙළකි.…Read more සුබ ගමන්…